Archive for February, 2007

Wanneer werkt tagging niet meer

Wednesday, February 21st, 2007

Een mooi verhaal over tags bij boeken op amazon en waarom het daar niet werkt

Nu bekijk je de spam over viagra in een heel ander licht

Monday, February 19th, 2007

Een prematuur geboren baby waarvan de bloedvaten in de longen geopend werden met behulp van Viagra. De ouders waren al met de begrafenis bezig, maar na de Viagra kon de baby binnen een maand het ziekenhuis uit…

Slim? of niet?

Wednesday, February 14th, 2007

“Because you’re so goddamned educated, doc, I knew you couldn’t be very smart.”

Filtering email to add as a note to an action

Monday, February 12th, 2007

I’ve created a perl-script that can be added as an email filter to Sendmail so that you will be able to add an action to Tracks from that email. I had to change the API of Tracks in order to add the content of the email as a note to the new action. (update: the […]

ACPI artikel

Wednesday, February 7th, 2007

Hier wordt ACPI op een begrijpbaar high level uitgelegd. Zeer waardevol!